You are hereNovela zákona č. 100/2001 Sb. se neprojednávala

Novela zákona č. 100/2001 Sb. se neprojednávala


By ivoef - Posted on 21 Květen 2009

Na 56. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 15.05.2009 byl v prvním čtení zařazen pod pořadovým č. 80 sněmovní tisk 771 - novela zákona č. 100/2001 Sb.

Sněmovní tisk č. 771 byl z pořadu vyškrtnut jako NEPROJEDNATELNÝ BOD SCHŮZE.

Další schůze PSP začíná 09.06.2009.

Bližší informace najdete na http://www.psp.cz