You are herePolitika územního rozvoje ČR (PUR) schválena

Politika územního rozvoje ČR (PUR) schválena


By Latalova Kristyna - Posted on 04 Srpen 2009

Zpráva od kolegy Jana Kaňky z Orlických Hor:

Vláda schválila 20.07.2009 dokument Politika územního rozvoje (PÚR). Další informace o PÚR je možné získat na webových stránkách MMR ČR:

http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008.

 V dokumentu Vypořádání veřejnosti jsou připomínky zejména k dopravní infrastruktuře (dálnice, R35), ale také k VE. Najdete je na str. 10, 42, 50. 51, 52, 175, 196, 197.

V dokumentu Vyhodnocení vlivů PÚR, kap. C Vlivy republikových priorit... je zajímavé se podívat na str. 17, kde je nahoře v tabulce vyhodnocen čl. 31 PÚR 2008, týkající se obnovitelných zdrojů.

V našich vyjádřeních k VE lze argumentovat některými články kapitoly 2. - REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ve schváleném dokumentu PÚR 2008.