You are hereNovelizace zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

Novelizace zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)


By Latalova Kristyna - Posted on 10 Září 2009

Novelizace zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

 
Ve středu 9. září 2009 schválila poslanecká sněmovna ve zrychleném čtení novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kvůli chystané žalobě Evropské komise na Česko. Díky této novele se budou moci obce nebo občanská sdružení obrátit na správní soud, pokud budou mít pocit, že byl při posuzování vlivů plánované stavby na životní prostředí porušen zákon. Přílepek páně Ambrozka a spol. byl vyškrtnut – jednalo se o zcela neorganický přílepek, v příloze návrhu změny zákona č. 100/2001 Sb., týkající se větrných elektráren. Dosavadní text zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 1, kategorie II, bod 3.2., sloupec „ZÄMĚR“ ve znění:
„Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.“
se v návrhu nahrazuje textem ve znění: „Farma čtyř a více větrných elektráren nebo farma s menším počtem větrných elektráren (včetně samostatné větrné elektrárny) pokud její vzdálenost od nejbližší jiné větrné elektrárny nebo farmy větrných elektráren je menší než desetinásobek výšky tubusu, přičemž se počítá vyšší z obou tubusů.“ (viz příloha).
 

 
Bližší informace naleznete na
 
 
Znění schválené novely naleznete zde: