You are herePetice občanů proti zdražování elektrické energie

Petice občanů proti zdražování elektrické energie


By Latalova Kristyna - Posted on 11 Únor 2010

Petice občanů proti zdražování elektrické energie

Zajímavý odkaz zaslal stálý spolupracovník z Orlických hor Jan Kaňka. Na adrese http://www.stopzdrazovani.cz najdete petici občanů proti zdražování el. energie. Iniciátorem petice je Petr Mach. Na  emajlový dotaz jak bude s peticí naloženo a k čemu má sloužit obdržel Honza od Petra Macha tuto odpověď:
"Jsem si vědom toho, že internetová petice nemá náležitosti Zákona o právu petičním a že se jí tedy státní orgány nemají povinnost zabývat. Jde nám však zejména o to upozornit veřejnost na to, že za zdražování může zákon, umožnit lidem vyjádřit svůj názor přihlášením se k petici a vytvořit co největším počtem podpisů nátlak na zákonodárce."
 
Souhlasíte-li tedy s autorem petice a s dalšími bezmála třemi tisícovkami spoluobčanů, neváhejte vyjádřete svůj názor podepsáním petice.