You are hereDEMONSTRACE PROTI VE V BERLÍNĚ 15. 5. 2010

DEMONSTRACE PROTI VE V BERLÍNĚ 15. 5. 2010


By Latalova Kristyna - Posted on 14 Červen 2010

 

ZPRÁVA Z PRŮBĚHU DEMONSTRACE PROTI VĚTRNÝM ELEKTRÁRNÁM
BERLÍN 15. 5. 2010
 
(Původní zpráva pro EPAW v němčině byla dodatečně přeložena na webové stránce EPAW do angličtiny a francouzštiny. Následný překlad do češtiny byl proveden na základě obou verzí, anglické i francouzské a slohově upraven.)
 
Bližší informace a foto na adrese:

 
Lehce zkrácená zpráva Jutty Reichardtové, mluvčí EPAW za Německo, o první národní manifestaci německých odpůrců větrných elektráren před Brandenburskou bránou v Berlíně.
 
Na manifestaci, která se konala v sobotu 15. května 2010 před Brandenbursknou bránou v Berlíně, se sjelo na 400 delegátů ze 118 německých federací, asociací a občanských sdružení.
Thomas Jakob, mluvčí Volksinitiative Brandenburg a organizátor manifestace zdůraznil, že velká část obyvatel žijících na venkově už nechce snášet příkoří, které pramení ze ztráty kvality života a devastace krajiny, jež způsobují větrné elektrárny. Energetická politika a subvencování ve prospěch lobby větrných elektráren jdou proti zájmům obyvatel a zjevně se vysmívají člověku a přírodě, proto je zapotřebí otevřeně protestovat.
Jean-Louis Butré, prezident EPAW a FED (Federace pro trvale udržitelné životní prostředí), přijel speciálně z Paříže, aby prohlásil, že EPAW, reprezentující 412 iniciativ z 21 evropských zemí, požaduje moratorium na všechny projekty větrných elektráren včetně stanovení komplexní analýzy ekonomických, sociálních a enviromentálních dopadů větrných farem v Evropě. EPAW podporuje veškeré mírumilovné akce odhalující mocenský zásah lobby provozovatelů větrných elektráren na evropských územích.
Jean-Louis Butré byl doprovázen Fürstem zu Hohenlohe-Bartensteinem, viceprezidentem EPAW a prezidentem německé federace Bundesverband Landschaftsschutz.
Jutta Reichardtová, mluvčí EPAW v Německu a zakladatelka federace proti větrným elektrárnám v Šlesvicko-Holštýnsku, vyzdvihla mezinárodní podporu berlínské manifestace, kterou formou poselství solidarity vyjádřilo 101 spřátelených organizací, jako například severoamerická základna proti větrným elektrárnám (NA-PAW), ale také mnoho dalších organizací, bojujících proti větrným elektrárnám v řadě zemí.
Na celém světě poukazují oběti větrných elektráren a vědecká veřejnost na stejné problémy jako
v Německu, které lze shrnout do následujících bodů:
Ø       destrukce volně žijících živočichů (především ptáků a netopýrů) a jejich přirozeného života
Ø       ztráta přírodního a kulturního bohatství a dědictví
Ø       konflikty na venkově napříč generacemi s hrozbami adresovanými odpůrcům větrných elektráren
Ø       ztráta demokratických práv jako je svoboda vyjadřování a právo občanů vyjádřit se k věcem, které se občana bezprostředně dotýkají
Ø       korupce a vliv lobby větrných elektráren
Ø       znehodnocení soukromých majetků (ztráta hodnoty nemovitostí)
Ø       vyvolávání tlaku ze strany lobby větrných elektráren, politiků a médií na občany
Ø       finanční ztráty v oblasti turistiky a farmářství (zejména chovu hospodářských zvířat)
Ø       ovlivňování nevládních organizací ochrany přírody formou darůči sponzoringu ze strany větrných lobby
Ø       asociální podpora průmyslu větrné energie, jež má za následek zvýšení ceny energie pro všechny (v případě Německa zákon EEG o subvencování obnovitelných zdrojů energie)
Ø       lživé přísliby obchodníků s větrem samosprávám a budoucím sousedům větrných farem
Ø       ztráta kvality života na venkově způsobená stálým hlukem, poškození vzhledu krajiny a stroboskopický efekt, který může u epileptiků vyvolat záchvat
Ø       pomluvy a diskriminace odpůrců větrných farem ze strany politiků, lobby větrných elektráren a médií, ztráta demokratických principů směřující k diktatuře lobby větrných elektráren
Ø       bezmezná chamtivost vlastníků půdy, provozovatelů větrných elektráren a korumpovaných zastupitelů obcí nebo státní administrativy
Ø       německý zákon o obnovitelných zdrojích (EEG), který nepřináší prakticky žádný užitek, umožňuje spekulantům jít proti zájmům občanů a jehož znění přebírají i jiné země
Ø       lži o záchraně klimatu a bezproblémovém soužití německých občanů s větrnými elektrárnami
Ø       zdravotní problémy způsobené nízkofrekvenčním zvukem a infrazvukem
Děti ze Šlesvicko-Holštýnska rozvinuly girlandu složenou z vlajek zemí, odkud přišly podpůrné hlasy. Na celém světě se, tak jako v Německu, prokázaly u mnoha obyvatel příznaky chorob, jako jsou ušní šelesty, zrychlení srdečního rytmu, poruchy spánku, závratě, vysoký krevní tlak (hypertenze).
Dr. Nina Pierpontová, severoamerická lékařka a autorka pětileté studie o vlivech větrných elektráren na zdraví člověka (syndromu WTS), zaslala solidární poselství podpory. Je přesvědčena, že je krajně nezodpovědné povolovat stavby větrných elektráren ve vzdálenosti menší než 2 km od obydlených území, vzhledem k jejich známému negativnímu účinku na vnitřní ucho.
Harmut Schönduwe (Volksinitiative Brandenburg) hovořil o škodlivých účincích na lidské zdraví, způsobených větrnými elektrárnami, s odvoláním na výzkum Dr. Elmara Weilera, který se zabývá zdravotními problémy vyvolanými působením infrazvuku. V Německu jsou případy syndromu WTS stále četnější u obyvatel žijících v blízkosti větrných elektráren, zvláště je to patrné v regionu Nauener Platte (Brandeburg), kde je umístěno 170 funkčních větrných elektráren.
Televizní komentátor Günther Ederer, známý svojí nestranností a svými kritickými a nezávislými příspěvky, zhodnotil situaci na německé politické scéně. Podle něho skutečnost, že všechny domácí politické strany schválily zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG), který přináší zvýšení plateb za elektřinu a zároveň, přímo pod záštitou státu, umožňuje vytvářet velké zisky odvětví větrných elektráren, činí tyto strany nevolitelnými a představuje asociální ekonomické rozhodnutí.
Po společné manifestaci se delegáti z různých spolkových zemí shromáždili v Domě kultury v Berlíně, aby položili základy pro vytvoření celonárodní federace všech odpůrců větrných elektráren. Poděkování patří: organizátorům, všem řečníkům, kteří se sjeli často zdaleka i přes nepříznivé počasí, všem manifestujícím a jejich přispění v podobě transparentů a maket a také všem spojencům z celého světa a obětem větrných farem, kteří nás povzbudili svými projevy podpory!
Tato manifestace znamená počátek naší spolupráce na obranu proti zkáze, kterou za sebou nechávají větrné farmy. Ať je zároveň u zrodu světového hnutí proti destrukci našeho životního prostoru a přírody, způsobené větrnými elektrárnami!
Připojte se k nám, dokud je ještě čas!
 
Jutta Reichardtová