You are hereSoud proti VE

Soud proti VE


By - - Posted on 21 Listopad 2008

 

Soud potvrdil nesouhlasné stanovisko

 

krajského úřadu k Větrnému parku Blatnice

 

Krajský soud v Brně odmítl žalobu proti odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina ve věci nesouhlasného stanoviska k záměru Větrný park Blatnice. 


 Toto nesouhlasné stanovisko bylo vydáno v červnu letošního roku, a to na osm větrných elektráren typu VESTAS V90 o celkovém výkonu 16 MW s celkovou výškou 150 m (výška věže 105 m, průměr rotoru 90 m). Žalobu podal oznamovatel jmenovaného záměru (obvykle se jedná o investora), který namítal nerespektování závěrů obsažených v dokumentaci a posudku EIA. Soud konstatoval, že nesouhlasné stanovisko vydané v rámci posuzování vlivů na životní prostředí není zásahem do veřejných hmotných subjektivních práv a nepředstavuje nezákonný zásah.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123