You are hereJak pokračuje schvalování PÚR

Jak pokračuje schvalování PÚR


By - - Posted on 28 Leden 2009

 
 

Jak pokračuje schvalování PÚR

 

UPK dávala v rámci veřejného projednávání Politiky územního rozvoje (PÚR) své připomínky viz http://www.unieprokrajinu.cz/node/86. PÚR měla schválit vláda do konce roku 2008. Na náš dotaz na MMR ze dne 13.01.09, kdy bude dokument předložen vládě, jsme dostali odpověď: "Do vlády bude předloženo ke schválení po stanovisku Ministerstva životního prostředí z hlediska posouzení vlivu na životní prostředí."

V pátek 23. ledna 2009 vydalo Ministerstvo životního prostředí "nesouhlasné" stanovisko v rámci procesu SEA k Politice územního rozvoje. Stanovisko najdete na: http://eia.cenia.cz/sea/zur/detail.php?id=MZP015Z.

V tomto stanovisku MŽP především potvrdilo, že návrh Politiky trpí zásadními nedostatky a doporučilo "přepracování celé Politiky". Navíc vyjmenovalo její nejzásadnější nedostatky. Především Politiku kritizuje za to, že není koncepčním strategickým dokumentem, který nebude sloužit ke zlepšení územního plánování. Vedle toho podle stanoviska MŽP Politika neprověřila potřebnost některých koridorů a nezohlednila jejich variantní řešení. Z věcných nedostatků stanovisko SEA zdůraznilo např. Problém nesprávného vymezení trasy silnice R43.

Co se týče jaderné energetiky jde o rozporuplné požadavky: v bodu 21. MŽP požaduje zrušit územní ochranu šesti potencionálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu, v bodu 22. je požadováno vypuštění ploch pro rozšíření JE Temelín a Dukovany z důvodu nevyřešeného závěru palivového cyklu. Podobně v bodu 23. pro Blahutovice. Tj. nejdřív zakážu úložiště a pak řeknu "vždyť není kam ukládat".

Veškeré informace o PÚR, včetně vlastního návrhu, lze najít na adrese:
http://www.mmr.cz/verejne-projednani-k-navrhu-politiky-uzemniho-rozvoje-cr-2008 .