You are hereVP Leskovec

VP Leskovec


By - - Posted on 20 Únor 2009

 

VĚTRNÝ PARK LESKOVEC

 

    Záměr představuje výstavbu 7 větrných elektráren typu FUHRLÄNDER FL 2500. Každá elektrárna je vybavena turbínou o výkonu 2,5 MW, celkový výkon větrného parku tedy bude činit 17,5 MW. Celková výška zařízení činí 150 m – výška stožáru 100 m, průměr rotoru 100 m. 

 

Více naleznete na: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MSK1059


Z posudku o vlivech záměru na životní prostředí citujeme:

Občanské sdružení Za zdravý život Hornobenešovska, 15. 4. 2008

    Argumenty proti stavbě VE v katastrálním území Leskovec nad Moravicí:

EU Směrnice 2001/77/EG stanoví, že v rámci zemí EU 15 by se měl zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů z 13,9 % v roce 1997 na 22 % v roce 2010. V dodatku směrnice ale nejsou stanoveny závazné hodnoty pro jednotlivé státy a nejsou ani stanoveny sankce za neplnění limitů.

V Rakousku, kde byly VE masivně podporovány díky zákonu č. 149/2002, tzv. Ökostromgesetz (zákon o ekologické elektřině), došlo po 4 letech zkušeností k významnému snížení podpory větrných elektráren a zásadnímu omezení subvencí.

Aby se vyplatilo stavět a podporovat VE, tak bylo stanovena a kalkulováno s tím, že VE v lokalitě kde bude umístěna, by měla fungovat minimálně 1800 hodin ročně, tedy že její využití by mělo být minimálně kolem 20 %.

Pro stavbu VE doporučuje Ministerstvo životního prostředí České republiky průměrnou roční rychlost větru v dané lokalitě ve výši nejméně 5 m/s.“

 

 Dále citujeme zpracovatele posudku GEO–HYDRO–CONSULT Ing. Aleše Calábka.

 Ten se domnívá, že vybudování VP Leskovec a dalších 11 !!! VP v okolí nemá velký negativní vliv na krajinný ráz a cestovní ruch !

Tak za takou "kulturu" pěkně děkujeme pane Calábek, ale nechceme !

 

Vliv na krajinu:

Výstavba větrných elektráren bude znamenat vnesení nového kulturního prvku do zdejší krajiny a zároveň bude vytvářet novou silnou kulturní dominantu. Posuzovatel hodnotí vliv záměru na kulturní a historickou charakteristiku jako slabý negativní zásah.

Záměr výstavby Větrného parku Leskovec bude mít středně silný negativní vliv (zásah) na estetickou hodnotu krajinného rázu.

Dle dostupných informací jsou v okolí plánovaného větrného parku Leskovec nad Moravicí známy záměry na výstavbu dalších VP - VP Bílčice, VP Křišťanovice, VP Nové Lublice, VP Bratříkovice, VP Moravice - Melč. Ve vzdálenějším okolí to jsou potom VP Rudná pod Pradědem a VP Velká Štáhle , VP Krasov, VE Zátor, VP Rýžoviště a VP Lomnice. Další projekty jsou plánovány ve větší vzdálenosti, nebo byly již odloženy.

Výstavba větrné elektrárny je díky svojí velikosti (až 150 m) a shlukování do větrných parků specifická. Nesporná je skutečnost, že výstavbou VP dojde k změně hlavní kulturní dominanty zdejší krajiny, kterou se stanou větrné elektrárny. Za předpokladu realizace všech plánovaných VP dojde k významné změně měřítka krajiny a tím i k narušení její estetické hodnoty. Současně je potřebné si uvědomit, že viditelnost VE bude omezena charakterem reliéfu krajiny a lesními celky, viditelnost ze vzdálenějších míst také omezuje speciální nátěr VE, ve kterém splývají s oblohou.

Celkově lze konstatovat, že vliv Větrného parku Leskovec nad Moravicí bude znamenat relativně významný (středně silný negativní vliv), ne však zcela nepřijatelný zásah do krajinného rázu.

Výstavba větrných elektráren nemá negativní vliv na fungování cestovního ruchu v dotčených lokalitách“