You are hereSTAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE Z VYBRANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ – Metodický pokyn pro jejich umisťování

STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE Z VYBRANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ – Metodický pokyn pro jejich umisťování


By Latalova Kristyna - Posted on 16 Říjen 2008

 

V červenci tohoto roku byla na internetové adrese  http://www.uur.cz/default.asp?ID=3133 zveřejněna metodika pro umisťování staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie (vítr, slunce, voda a biomasa). Metodiku zpracoval Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.